sprawdź przepisy dotyczące transportu osób

Share

Jak nie ulega wątpliwości nasze prawo zakłada niesłychanie duże kary za nieegzekwowanie przez przewoźników wszystkich zasad dotyczących przewożenia osób. Naprawdę często kontrole przeprowadzane są w przypadku przewoźników, którzy trudnią się transportem dzieci, na przykład na wycieczki szkolne lub ewentualnie kolonie. Istnieje nawet zapis, który mówi o tym, że przed zaplanowanym wyjazdem, każdy rodzic ma prawo zameldować wyjazd dzieci na policję. W owym czasie wysyłany zostaje patrol, jaki ma za zadanie przeprowadzić szczegółową kontrolę. Rzecz jasna w takiej sytuacji sprawdza się najpierw trzeźwość kierującego.

Następnym etapem tak przeprowadzanej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. Wiadomo jakkolwiek, iż autobus, który jest zepsuty nie powinien wyjeżdżać na drogę. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wiezie kilkadziesiąt dzieci. Policja ma prawo także zażądać od kierującego tak określanej książki przewozowej. Powinien w nią być wyposażony każdy pojazd, który prowadzi przewóz ludzi – zobacz transfery lotniska Racibórz. W takiej książeczce wpisuje się miejsce zaczęcia podróży, punkt docelowy i miejsca przekraczania granicy, jeśli ma to miejsce. Oprócz tego policja przeprowadzająca kontrolę może także zażyczyć sobie przekazania informacji zapisanych na tachografie. Głównie służy to sprawdzeniu, czy kierowcy przestrzegają ustawowo określonego czasu pracowania. A tutaj przepisy są niezmiernie restrykcyjne.

Rzecz jasna należy także pamiętać o tym, że pojazd transportujący dzieci i młodzież musi być oznakowany szczególnymi tablicami, żeby inni użytkujący drogę mieli świadomość, iż danym autokarem przewożone są dzieci i ze w związku z tym trzeba zachować szczególną ostrożność. Zgodnie z zasadami, transport ludzi powinien odbywać się również w obecności pilota wycieczek, który może wylegitymować się nadzwyczajnymi uprawnieniami. Jeśli jest to wyjazd zagraniczny, pilot musi mieć także potwierdzoną znajomość języka kraju docelowego lub innego języka, który został omówiony z zagranicznym klientem. W czasie podróży należy robić wskazanej długości odpoczynki, a w trakcie jazdy autobusem wszyscy pasażerowie powinni mieć zapięte pasy.

You may also like...